“UbD” Teorisine Dayalı Öğretim Tasarımı

 

UBD (Understanding by Design) nedir?

UBD (Understanding by Design), anlama üzerine tasarım anlamına gelir ve eğitimde planlama sürecini odak noktasına alan bir yaklaşımdır. UBD yaklaşımı, öğrencilerin derinlemesine anlama düzeylerini artırmayı hedefler ve öğretim sürecini öğrencilerin anlama ve uygulama becerilerini geliştirmeye odaklar.

UBD’nin temel prensipleri şunlardır:

 1. Tersine Planlama: UBD, öğretim sürecini tersine planlama yöntemiyle başlatır. Bu, öğrencilerin hedeflenen anlama düzeylerine ulaşmalarını sağlayacak deneyimleri tasarlamak için önemli bir adımdır.
 2. Anlama Odaklı: UBD, öğrencilerin sadece bilgiyi ezberlemelerini değil, konuları derinlemesine anlamalarını ve uygulamalarını teşvik eder.
 3. Değerlendirme Merkezli: UBD, değerlendirme stratejilerini planlamanın merkezine yerleştirir. Öğrencilerin anlama düzeylerini ölçmek ve geliştirmek için sürekli değerlendirme süreçlerini vurgular.
 4. Öğrenci Merkezli: UBD, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine odaklanır. Öğrencilerin ilgi alanlarına ve günlük yaşamlarına bağlantılar kurarak öğrenmeyi daha anlamlı hale getirmeyi amaçlar.

UBD yaklaşımı, öğretmenlere öğretim sürecini daha etkili ve anlamlı hale getirmeleri için bir çerçeve sunar. Bu yaklaşımın temel amacı, öğrencilerin sadece bilgiyi öğrenmelerini değil, aynı zamanda bu bilgiyi anlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktır.


UBD yaklaşımı nasıl uygulanmış ve öğretim uygulamalarında hangi sonuçlar elde edilmiştir?

UBD (Understanding by Design) yaklaşımının uygulanması ve öğretim uygulamalarındaki sonuçlar hakkında bazı bilgiler şunlardır:

 1. Uygulama: UBD yaklaşımı, öğretmenlerin derslerini tersine planlama sürecine göre tasarlamalarını ve öğrencilerin anlama düzeylerini artırmak için derinlemesine öğrenme deneyimleri oluşturmalarını teşvik eder. Bu süreçte, öğrencilerin hedeflenen anlama seviyelerine ulaşmalarını sağlayacak değerlendirme stratejileri de belirlenir.
 2. Sonuçlar: Yapılan araştırmalar, UBD yaklaşımının öğrenci başarısını artırdığını ve öğrencilerin derinlemesine anlama düzeylerini yükselttiğini göstermektedir. Öğrencilerin konuları daha iyi kavradığı, öğrenmeye daha fazla bağlılık gösterdiği ve öğrenmeyi daha anlamlı bulduğu belirtilmektedir.
 3. Örnek Çalışmalar: Bazı örnek çalışmalarda, UBD’nin öğrenci başarısını artırdığına dair bulgular elde edilmiştir. Örneğin, yapılan bir çalışmada, UbD’nin öğrencilerin İngilizce performansını ve öğretmenlerin profesyonel gelişimini olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir.
 4. Değerlendirme: UBD yaklaşımının uygulanmasıyla birlikte sürekli değerlendirme ve geri bildirim süreçlerinin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu sayede öğrencilerin anlama düzeyleri belirlenir ve öğretim süreci sürekli olarak iyileştirilir.

Sonuç olarak, UBD yaklaşımının uygulanmasıyla öğrencilerin derinlemesine anlama düzeylerinin arttığı ve öğrenmeyi daha anlamlı hale getirdiği gözlemlenmiştir. Bu yaklaşımın öğrenci başarısını artırdığı ve öğretim sürecini daha etkili hale getirdiği belirtilmektedir.


UBD yaklaşımını kullanarak ders ünitelerinin planlanmasını geliştirmek için öneriler

UBD (Understanding by Design) yaklaşımını kullanarak ders ünitelerinin planlanmasını geliştirmek için şu öneriler sunulmaktadır:

 1. Tersine Planlama: Öğretmenlerin öğretim sürecini tersine planlama yöntemiyle başlatmaları önerilmektedir. Bu, öğrencilerin hedeflenen anlama düzeylerine ulaşmalarını sağlayacak deneyimleri tasarlamak için önemli bir adımdır.
 2. Değerlendirme Stratejileri: Ders ünitelerinin planlanmasında değerlendirme stratejilerinin belirlenmesi ve öğrencilerin anlama düzeylerini ölçmek için uygun araçların kullanılması önerilmektedir.
 3. Öğrenci Merkezli Yaklaşım: Ders ünitelerinin planlanmasında öğrencilerin ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine odaklanılması gerektiği vurgulanmaktadır. Öğrencilerin ilgi alanlarına ve günlük yaşamlarına bağlantılar kurularak öğrenmeyi daha anlamlı hale getirmek önemlidir.
 4. Sürekli Değerlendirme: Ders ünitelerinin planlanmasında sürekli değerlendirme ve geri bildirim süreçlerinin entegre edilmesi önerilmektedir. Bu sayede öğrencilerin anlama düzeyleri belirlenir ve öğretim süreci sürekli olarak iyileştirilir.
 5. Profesyonel Gelişim: Öğretmenlerin UBD yaklaşımını etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için profesyonel gelişim fırsatlarına yönelmeleri ve sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Bu öneriler, UBD yaklaşımını kullanarak ders ünitelerinin planlanmasını daha etkili hale getirmek ve öğrencilerin derinlemesine anlama düzeylerini artırmak için önemli adımlar olarak sunulmaktadır. Bu önerilerin uygulanmasıyla öğretim sürecinin daha etkili ve anlamlı hale getirilmesi amaçlanmaktadır.


KAYNAKÇA

 • La trascendencia del enfoque UBD (Understanding by design) en la labor docente. Una revisión sistemática (Fredy Quispe-Victoria, José Torres Huamaní, Gianmarco Garcia Curo, Sulma Curo Victoria, Rolando Johel Pariona Mayta)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Pages

Fuat AYDIN WhatsApp ile mesaj gönder
Merhaba ben Fuat. Size nasıl yardımcı olabilirim? ...
Mesajlaşmaya başla...