YGS ve LYS deki Kritik NoktalarYGS ve LYS’deki KRİTİK NOKTALAR


SAYISAL ÖĞRENCİLER İÇİN KRİTİK BİLGİLER
I. MF1 puanı ile bir üniversiteye girmek isteyen öğrenciler şu kritik noktaları dikkate almalıdırlar:


a) MF1 puanının %55’ini matematik ve geometri sorularından alınacak puan oluşturuyor.
b) MF1 puanının oluşumunda Türkçe %11’lik bir katkıya, LYS fizik (%10), kimya (%6) ve biyoloji (%5) den daha fazla katkı sağlıyor.
Bu durum şunu ortaya koyuyor: MF1 öğrencileri Türkçe dersine girmeyip, o saatte fizik, kimya ya da biyoloji derslerine girme gibi bir yöntem uygulamamalılar. Türkçe dersinde, fen ya da başka bir test çözmemeliler. Ders programlarına sıkı sıkıya bağlı olmalılar.
c) MF1 puanına sosyal bilgiler %5’lik bir katkı sağlayarak, LYS’deki biyoloji (%5) ile aynı düzeyde bir katkıya sahiptir.
Öğrenci YGS’deki sosyal ile LYS’deki biyoloji ve hatta %6 katkı sağlayan kimyayı aynı tutmalıdır.
d) Bir sayısal öğrenciye gelecek olan dört puan türünden MF1 ve MF4 puanları birbirine yakın olacaktır.
e) Genellikle yüksek puanlı öğrenciler MF4 ile tercih yapacağından MF1 öğrencileri MF4 göre daha düşük puanla üniversiteye yerleşebilecektir.

II. MF2 puanı ile bir üniversiteye girmek isteyen öğrenciler şu kritik noktalara dikkat etmeliler:
a) MF2 puanının oluşmasında fen sorularının katkısı toplamda %50’dir. Yani MF2 öğrencisi alacağı puanın %50’sini birinci ve ikinci sınavdaki fen bilgisi sorularından almaktadır.
b) MF2 puanının oluşmasında YGS’deki matematiğin katkısı %11, Türkçenin de katkısı %11’dir. MF2 puanına matematik ve geometrinin toplam katkısı %34 olarak belirlenmiştir.
c) MF2 puanının oluşmasında sosyalin katkısı %5 oysa LYS’deki geometri testinin katkısı %7. Bu durumda MF2 öğrencisinin sosyal derslerinde geometri çalışması, sosyal dersine girmeyip geometri dersine girmesi doğru bir hesap değildir.
d) MF2 puanı MF3 puanına paraleldir. Yani bir öğrencinin MF2 ve MF3 puanları birbirine yakın olacaktır.
e) MF2 ve MF3 puanlarının birbiri ile olan ilişkisinde en dikkat çekici nokta; yüksek puanlı öğrencilerin MF3’den tercih yaparak MF2 puanını rahatlatacak olmasıdır.

III. MF3 puanı ile bir üniversiteye girmek isteyen öğrenciler şu noktalara dikkat etmelidir.
a) MF3 puanının oluşmasında YGS ve LYS’deki fen testlerinin toplam katkısı %53 olarak belirlenmiştir.
Yani tıp veya eczacılık fakültelerine gitmek isteyen öğrenciler, alacakları puanın %53’ünü sadece fen sorularında gösterdikleri başarıyla elde edeceklerdir.
b) MF3 puanının oluşumunda sosyal bilgiler testi %7’lik katkı düzeyiyle, LYS’deki geometriden daha fazla katkı sağlıyor. Çünkü geometrinin katkı oranı %5. Bu durumda, öğrencilerin sosyal dersinden kaçıp geometri dersine girmeleri çok kötü sonuçlar doğuracaktır.
c) MF3 puanının oluşumunda Türkçe %11’lik katkıyla yine çok önemli konumunu korumaktadır.
d) MF3 puanı yüksek puanlı öğrencilerin tercih edeceği bir puan türüdür. Bu durumda MF3’ün paraleli olan MF2 puan türünde daha düşük puanla bir yere yerleşmek mümkün olacaktır.
IV. MF4 puanı ile bir üniversiteye girmek isteyen öğrenciler şu noktalara dikkat etmelidir.
a) MF4 puanının oluşmasında %47’lik katkıya matematik ağırlıklı olarak kendisini hissettiriyor.
b) MF4 puanına katkı açısından sosyal bilgiler testi %6’lık katkıyla, %5 katkı sağlayan LYS kimya sorularından daha fazla katkı sağlamaktadır.
c) MF4 puanının oluşumuna Türkçe ve LYS’deki geometri %11’erlik oranla eşit katkı sağlamaktadır.
d) MF4 puanı yüksek puanlı öğrencilerin yarışacağı bir puan türüdür.
               EŞİT AĞIRLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN KRİTİK BİLGİLER
I. TM1 puanı ile bir üniversiteye girmek isteyen öğrenciler şu noktalara dikkat etmelidir:
a) TM1 puanının oluşmasında matematiğin katkısı %51 olarak belirlenmiştir. Türkçe ve edebiyat testlerinin toplam katkısı ise %32’dir. Bu durumda TM1 öğrencisi alacağı puanın %83’ünü matematik-geometri ve Türkçe-edebiyat testlerinden alacaktır.
b) TM1 puanının oluşumunda fen bilgisi testi %5’lik katkısı ile yine %5 katkı sağlayan sosyal testine eşit olmuştur.
Yani TM1 öğrencisi fizik, kimya ve biyolojiyi önemsemek ve bu derslere çok iyi çalışmak zorunda.
c) TM1 puanı TM2 puanı ile paraleldir ve bu iki puan birbirine yakın olacaktır.
d) Sayısal alandan mezun olan ancak TM’den sınava girmek isteyen öğrencilerin, başarılı olabileceği puan türü TM1 puanıdır.
II. TM2 puanı ile bir üniversiteye girmek isteyen öğrenciler şu noktalara dikkat etmelidir.
a) TM2 puanının oluşmasında matematik ve geometri testi toplamda %44, Türkçe ve edebiyat testi %36’lık katkı sağlayarak, TM2 puanının %80’ini bu testler oluşturmaktadır.
b) TM2 puanının oluşumunda sosyal bilgiler %7, LYS’deki geometri %8 katkı sağlıyor. Yani TM2 puanını hedefleyen öğrenciler sosyal dersinde geometri sorusu çözmemeliler ve sosyal derslerine gereken önemi vermelidirler.
III. TM3 puanı ile bir üniversiteye girmek isteyen öğrenciler şu noktalara dikkat etmelidir.
a) TM3 puanının oluşumunda matematik ve geometri %33, Türkçe ve edebiyat %43’lık katkı ile bu puan türünün %76’sını oluşturmaktadırlar.
b) TM3 puanına %10’luk katkı sağlayan sosyal bilgiler, LYS’deki geometri testinden daha fazla katkı sağlamaktadır. Çünkü LYS’deki geometri %5 katkı sağlıyor.
Yine coğrafya 1 testi de %9’luk katkı düzeyi ile geometri testinden daha yüksek bir katkı sağlamaktadır.
Bu nedenle TM3 öğrencileri sosyal bilgiler ve coğrafya derslerini hiçe sayan tavırlardan uzak durmalıdırlar.
c) TM3 puan türü kendi alanından sınava girmeyen ve TM puan türünü tercih eden sayısal öğrenciler için zor bir puan türüdür.
d) Sözel öğrencilere, TM puan türünden sınava girmek istiyorlarsa, TM3 puanından bir yeri hedeflemelerini öneriyoruz.
SÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN KRİTİK BİLGİLER
a) TS1 puanının oluşmasında sosyal bilgiler nitelikli derslerin katkısı toplam olarak %57’dir. Türkçe ve edebiyat testlerinin toplam katkısı ise %28.
Yani TS1 öğrenci alacağı puanın %85’ini sosyal bilgiler nitelikli dersler ve Türkçe-edebiyat dersleri oluşturmaktadır.
Hem TS1 hem de TS2 öğrencileri, YGS’deki sorulara hazırlanırken yaptıkları çalışma ile LYS’deki sorulara hazırlanırken yaptıkları çalışmayı birbirinden ayırmaları gerekmektedir.
Eşit ağırlık alanından mezun olup, TS’den sınava girmek isteyenler için TS1 puanı avantajlı bir puan türüdür. Çünkü bu öğrenciler %10 olan matematik katkısını bir avantaj olarak kullanabilecektir.
b) TS2 puanının oluşmasında ise sosyal bilgiler nitelikli dersler %46, Türkçe ve edebiyat testleri %43 katkı ile toplamda %89 katkıyı bu iki nitelikteki testler sağlıyor.
TS2’ye matematiğin katkısı (%6) ile fen bilgisi sorularının katkısı (%5) yaklaşık eşit.
Kendi alanından sınava girmeyen Dil öğrencileri için TS2 puanı en avantajlı puan türüdür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Pages

/* -------- Whatsapp chat başlangıç ------- */
Fuat AYDIN WhatsApp ile mesaj gönder
Merhaba ben Fuat. Size nasıl yardımcı olabilirim? ...
Mesajlaşmaya başla...
/* -------- Whatsapp chat bitişç ------- */