Matematik cinsiyete bakmıyor

Obama’nın danışmanı eski Harvard rektörü haksız çıktı: Kadınlar matematikte daha başarısız değil.
 ABD'deki Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre erkek çocukların matematikte kız çocuklardan daha başarılı gözükmelerinin biyolojik bir nedeni olmadığı açıklandı. Üniversitede görevli psikoloji profesörü Janet Hyde, yaygın bir kanı olan erkek çocukların matematikte daha başarılı olma durumunun doğru olmadığını, yaptıkları araştırmada topladıkları verilerin, bu durumun kültürel ve toplumsal
nedenleri olabileceğine işaret ettiğini söyledi.
Hyde ve yine aynı üniversitede Onkoloji profesörü olan Janet Mertz, ABD ve diğer ülkelerdeki ilk ve orta öğrenim gören çocukların matematik başarımlarını analiz ettikleri bir rapor yayınladılar. "Cinsiyet, Kültür ve Matematik Başarımı" başlığını taşıyan raporda, 2. sınıftan 11. sınıfa kadar 7 milyon öğrencinin yapılan testlerdeki başarıları karşılaştırıldı. Raporda, kız ve erkek öğrencilerin notlar bazında birbirlerine çok yakın dağılımlar gösterdiği, var olan bazı farklılıkların sebeplerinin kültürel ve toplumsal olabileceği vurgulandı.
Prof. Mertz bu konu hakkında, "Eğer Dünya Ekonomik Forumu'nun Cinsiyet Eşitliği endeksine bakarsanız, bunun cinsler arasındaki matematik becerisiyle paralellikler gösterdiğini görebilirsiniz. Çocukların yakın başarı gösterdiği ülkeler, hep cinsiyet eşitliğinin en yüksek olduğu yerler. Bu da bizim, kız çocukların daha az başarılı oldukları yönündeki kanımızın kültürel sebeplerinin olduğunu, biyolojik bir temeli bulunmadığını düşünmemize yol açıyor" dedi.
Araştırmada ortaya çıkan bir diğer ilginç sonuç ise, farklı kültürlerin matematiğe bakışı hakkında. Batı kültürlerinde matematik daha çok doğuştan gelen bir yetenek olarak algılanırken, doğu kültürlerinde ise çok çalışarak edinilebilecek bir beceri olarak görülüyor.
Mertz ve Hyde'ı bu araştırmaya iten sebep ise 2005 yılında o zamanki Harvard Üniversitesi rektörü Lawrence Summers'ın akademik bir konferansta yaptığı konuşma sırasında, üniversitelerde matematik, fizik ve mühendislik alanlarında araştırma yapanlar arasındaki kadınların "kıtlığının" nedeninin erkeklerin kalıtsal olarak daha yetenekli olmaları ile açıklanabileceğini öne sürmesiydi. Şu sıralar Barack Obama'nın ekonomi danışmanlığını yapan Summers daha sonra sözlerinden dolayı özür dilemişti.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Pages